• NBCN

Lao động thất nghiệp đồng loạt chuyển sang chạy xe ôm


Người lao động thất nghiệp có xu hướng chuyển sang làm việc tạm thời cho các doanh nghiệp dịch vụ công nghệ như Grab, Now, Gojek, Be, Vietgo...

Tính đến ngày 26/02/2021, (tức ngày 15 tháng Giêng Âm lịch), gần 100% người lao động quay trở lại làm việc bình thường, trừ các địa phương, vùng, khu vực đang thực hiện cách ly vì dịch COVID-19.


Các địa phương có đông công nhân lao động, doanh nghiệp như TP HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, các ngành dệt may, gia giày, túi xách, điện tử, chế biến, nông nghiệp, công nghiệp... có tỉ lệ người lao động quay trở lại làm việc cao, tổ chức sản xuất bình thường.


Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 tác động nên một số ngành có tỉ lệ người lao động quay trở lại làm việc thấp hơn, số lượng lao động giảm, giãn thời gian làm việc, nghỉ luân phiên, nghỉ việc tạm thời và nghỉ việc nhiều như ngành du lịch, vận tải (đường bộ, đường sắt, đường không), dịch vụ ăn uống, lưu trú...

Đặc biệt, hiện nay, có xu hướng người lao động thất nghiệp chuyển sang làm việc tạm thời cho các doanh nghiệp dịch vụ công nghệ như Grab, Now, Gojek, Be, Vietgo....

Nguyên nhân do điều kiện ra nhập và rút lui dễ dàng, không ràng buộc bằng hợp đồng lao động, chi phí tham gia thấp, thời gian làm việc linh hoạt.


Theo như số liệu công bố của các hãng xe, số lượng tài xế tham gia lên tới hàng trăm nghìn người:

  • Grab thống kê có khoảng 175.000 tài xế,

  • Gojek có khoảng 150.000 tài xế,

  • Ứng dụng Be cũng có hơn 100.000 tài xế trên toàn quốc…

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube