Lao động tự do mất việc làm trên 15 ngày mới được nhận hỗ trợ Covid-19


Người lao động nhận hỗ trợ. Ảnh minh hoạ. Ảnh Anh Thư

Tin tổng hợp: Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, người lao động tự do đủ điều kiện sẽ được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng tuỳ theo tình hình thực tế diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

Thời gian mất việc làm từ 15 ngày trở lên được tính là một tháng; dưới 15 ngày không được tính.  

Theo Quyết định 15 của Chính phủ, lao động tự do bị mất việc làm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

  • Thứ nhất, lao động tự do bị mất việc làm và có thu nhập thấp hơn 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và thấp hơn 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. Thời gian lao động tự do bị mất thu nhập là từ ngày 01.4 đến 30.6.2020.

  • Thứ hai, cư trú hợp pháp tại địa phương.

  • Thứ ba, lao động tự do làm một trong những công việc sau: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe môtô hai bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Lao động tự do gửi đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu đến UBND cấp xã. Trường hợp người lao động đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú nhưng có nơi thường trú và tạm trú không trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi tạm trú.


Trong năm ngày làm việc, UBND cấp xã tổ chức rà soát và lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ. UBND cấp xã công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trong hai ngày làm việc và gửi danh sách đến UBND cấp huyện. 


Trong hai ngày làm việc, UBND cấp huyện thẩm định, trình danh sách cho UBND cấp tỉnh. Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong ba ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, chủ tịch UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube