LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG LOAY HOAY TÌM VIỆC SAU DỊCH

Sau thời gian dài tạm dừng vì đợt bùng phát lần 2 của dịch Covid-19, Đà Nẵng đã mở lại những phiên giao dịch việc làm cho người lao động. Dù nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp lớn nhưng người lao động đến tham gia tuyển dụng còn ít.


https://cuocsongantoan.vn/lao-dong-pho-thong-loay-hoay-tim-viec-sau-dich-60564-60564.html?fbclid=IwAR1PkQKQGghKTMhOV0wFP75UnhWIeyNsJkGTmUSEsDotdqqMjWp6R2QHYkY