Lao động nộp hồ sơ thất nghiệp tháng 2 tăng 59,2% so với tháng 1/2020


Người lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh: PV

Tin tổng hợp: Tác động của dịch Covid-19 đến lao động - việc làm còn thể hiện thông qua các chỉ số về bảo hiểm thất nghiệp: Cụ thể...

Số người thất nghiệp đến nộp hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp tháng 2.2020 là 47.164 nghìn người, tăng 59,2% so với tháng 1.2020 (29.839 người) và tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái (số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng 2.2019 là 27.755 người).

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dẫn đến doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, cắt giảm nhân sự nên số lượng người lao động thất nghiệp tăng cao.


Bộ cũng thống kê nhanh từ tại một số tỉnh cho thấy tình hình thất nghiệp đang diễn ra khá phức tạp, với quy mô lớn. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 2 có 9.872 người lao động thất nghiệp nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tăng 4.408 người (80,67%) so với tháng 1.2020 (5.464 người) và tăng 3.607 người (57,57%) so với tháng 2.2019 (6.265 người).


Trong đó, lao động thất nghiệp chủ yếu tại các doanh nghiệp FDI: 1.676 người (chiếm 17%) và doanh nghiệp tư nhân: 7.673 người lao động (chiếm 77,7%). Trong tổng số lao động thất nghiệp, lao động thất nghiệp ở ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo là  5.264 người, chiếm 53,3%; Hoạt động dịch vụ khác: 2.603 người, chiếm 26,3%.


Cũng trong đầu tuần tháng 3, tại đây có tới 2.643 lao động thất nghiệp làm trong 1.957 doanh nghiệp nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.


Trong đó, lao động thất nghiệp vẫn tập trung lớn ở doanh nghiệp tư nhân là 1.665 doanh nghiệp với 2.063 người (chiếm 78,05%); doanh nghiệp FDI là 219 doanh nghiệp với 429 người (chiếm 16,23%). Các doanh nghiệp có số lượng lao động thất nghiệp nhiều (trên 10 lao động) cũng chủ yếu là may mặc, giày da...


Theo thống kê tại Bình Dương, trong tháng 2 có 3.835 người lao động thất nghiệp nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tăng 696 người (22,2%) so với tháng 1.2020 (3.139 người) và tăng 1.590 người (70,8%) so với tháng 2.2019 (2.245 người).


Trong tuần đầu tuần tháng 3, Bình Dương có tới 2.294 lao động thất nghiệp làm trong 1.184 doanh nghiệp nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.


Trong đó, lao động thất nghiệp vẫn tập trung lớn ở doanh nghiệp tư nhân là 419 doanh nghiệp với 677 người (chiếm 25,5%); doanh nghiệp FDI là 741 doanh nghiệp với 1593 người (chiếm 69,44%). Các doanh nghiệp có số lượng lao động thất nghiệp đồng thời nhiều (trên 10 lao động) vẫn tập trung ở ngành may mặc, giày da...

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube