• NBCN

Lao động mất việc do Covid-19 được hỗ trợ tối đa 3 tháng


Ảnh minh họa

Tin tổng hợp: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thoả thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên thì được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, vừa gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Báo cáo các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đáng chú ý là Chính phủ tính toán, gói hỗ trợ trị giá 62.000 tỉ đồng (tăng 420 tỉ so với dự kiến ban đầu), hỗ trợ dành cho khoảng 20 triệu người của 6 nhóm đối tượng.

Báo cáo nêu rõ, dịch bệnh Covid-19 đã, đang tác động, ảnh hưởng toàn diện đến nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế nước ta; trong đó nhiều doanh nghiệp (DN) tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô, một bộ phận người lao động (NLĐ) phải ngừng việc, dừng hợp đồng lao động không hưởng lương hoặc thất nghiệp. Theo ước tính,

  • 19% DN  đã ngừng hoạt động, thu hẹp quy mô;

  • 98% lao động khu vực du lịch, dịch vụ nghỉ việc;

  • 78% lao động ngành vận tải, giày da, dệt may bị giảm việc, giãn việc hoặc ngừng việc;

  • 98% lao động hàng không tạm nghỉ việc.

Báo cáo nhận định hàng triệu NLĐ đã, đang bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là lao động giản đơn, thu nhập thấp, không thường xuyên. Đồng thời, dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng lớn tới các đối tượng yếu thế khác như đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo… Ngoài đối tượng là người có công, hộ nghèo và hộ cận nghèo, báo cáo đề xuất chính sách hỗ trợ cho 2 nhóm đối tượng khác là người sử dụng lao động (NSDLĐ) và NLĐ. Cụ thể:

  • NSDLĐ trả lương ngừng việc cho NLĐ theo khoản 3 Điều 98 của Bộ Luật Lao động, trường hợp khó khăn về tài chính được vay không có tài sản bảo đảm tối đa 50% của tiền lương tối thiểu vùng với lãi suất 0% tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Thực hiện cho vay hàng tháng theo tình hình thực tế.

  • NLĐ theo khoản 3 Điều 98 của Bộ Luật Lao động, trường hợp khó khăn về tài chính được vay không có tài sản bảo đảm tối đa 50% của tiền lương tối thiểu vùng với lãi suất 0% tại Ngân hàng Chính sách xã hội

  • NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thoả thuận nghỉ không lương với NSDLĐ lao động từ 14 ngày làm việc trở lên thì được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng

  • NLĐ bị chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và mất việc làm được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng.

Các chính sách hỗ trợ nêu trên được thực hiện tối đa 3 tháng.

Về nguồn vốn của gói này, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ trực tiếp 36.000 tỉ đồng. Trong đó,

  • Ngân sách trung ương khoảng 22 - 23.0000 tỉ đồng lấy từ nguồn tăng thu, kinh phí còn lại năm 2019 là 19 - 20.000 tỉ đồng. Số còn lại từ nguồn dự phòng 2020, tiết kiệm chi thường xuyên...

  • Ngân sách địa phương 13 - 14.000 tỉ đồngtừ nguồn tăng thu, kinh phí còn lại năm 2019, quỹ dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách 2020 và nguồn cải cách tiền lương còn dư…