Lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 2,6%, khu vực đầu tư nước ngoài tăng 3,6%


Ảnh minh họa

Tin tổng hợp: Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp (DN) công nghiệp từ đầu tháng 2-2020 tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó

lao động khu vực DN nhà nước giảm 2,6% nhưng DN ngoài nhà nước tăng 0,6% và DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 3,6%

Cũng tại thời điểm trên, số lao động đang làm việc trong các DN ngành khai khoáng giảm 2,1% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 2,4%.


Về số lao động mới, riêng trong tháng 02, cả nước có 9.163 DN thành lập mới với số lao động đăng ký gần 73.100 lao động (giảm 13,5% về số lao động so với tháng 1). Tính chung 2 tháng đầu năm nay, cả nước có thêm 157.500 lao động mới (giảm 3,9% so với cùng kỳ năm trước).

Riêng ngành sản xuất và phân phối điện tăng 0,1%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,3%.


Theo bạn thì phải lý giải cách nào về tình trạng chênh lệch tăng giảm lao động theo khu vực như thế này?