• NBCN

Lời kết bài tham luận của CT TLĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tại Đại hội XIIICông nhân và người lao động mọi ngành nghề nghĩ gì?

Hãy nói theo cách của bạn....