• NBCN

Lại có gì không ổn trong tiêu đề chữ đỏ in đậm trên 1 tờ báo lớn này, bạn có thấy?