LĐLĐ Tây Ninh tặng 69 bộ loa phục vụ công tác tuyên truyền


Tin tổng hợp: Ngày 27.11.2019, LĐLĐ tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên công đoàn với sự tham dự của khoảng 120 báo cáo viên LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh và Công đoàn ngành Trung ương...


Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Nguyễn Thị Kim Hương triển khai một số nội dung Nghị định 59/2019NĐ-CP ngày 1.7.2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.


Trưởng phòng tuyên truyền báo chí, xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Quang Thắng báo cáo tình hình thời sự khu vực và thế giới, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta thời gian gần đây.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh cũng tổ chức trao tặng 69 bộ loa tuyên truyền, mỗi bộ gồm 3 loa (loa thùng, loa đeo vai, loa cầm tay) cho LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn Khu kinh tế và các CĐCS FDI có số lượng từ 300 CNLĐ trở lên.


Tổng kinh phí 1,3 tỉ đồng từ nguồn đề án mua sắm thiết bị nhằm phục vụ, nâng cao chất lượng tuyên truyền cho các cấp công đoàn trong tỉnh thời gian tới.