LĐLĐ: Bàn cách nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng


Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt khai mạc buổi tọa đàm bàn cách thi đua, khen thưởng. Ảnh: LT

Tin tổng hợp: Ngày 16.12.2019, LĐLĐ Kiên Giang tổ chức buổi tọa đàm “Thực trạng và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Kiên Giang”. Đến dự có hơn 50 đại biểu là cán bộ LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ cấp huyện, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh... cùng các đơn vị liên quan tỉnh Kiên Giang.


Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt nhận định: Thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch thi đua khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng cần nhìn nhận rằng phong trào thi đua yêu nước phát triển chưa sâu rộng và liên tục, và có nơi, có lúc công tác này chưa thật sự công bằng để tạo ra động lực bền vững cho hoạt động lao động sáng tạo.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Nguyễn Minh Dũng, có nhiều lý do, như công tác kiểm tra, thẩm định hồ sơ chưa chặt chẽ, phần lớn cán bộ chuyên trách công tác thi đua khen thưởng thường xuyên thay đổi do điều động cán bộ...


Nhiều đại biểu cũng cho rằng còn có nguyên nhân rất quan trọng là do việc lựa chọn bình xét khen thưởng chưa thật sự công bằng.

Cụ thể là tập trung khen thưởng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và đoàn viên khu vực Nhà nước vẫn còn khá phổ biến. Nguyễn Minh Dũng

Nhiều đại biểu cho rằng cần tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy để lành mạnh hóa, công khai hóa và công bằng hóa trong suốt quá trình đề xuất, bình nghị và xem xét, biểu quyết khen thưởng!!!


Được biết thêm, kinh phí tổ chức buổi tọa đàm bàn cách này, cũng như tất cả các buổi tổ chức giao lưu và khen thưởng nhau khác của công đoàn, đều được chi trả từ công đoàn phí của người lao động và người sử dụng lao động.