Lãnh tiền thưởng Tết có phải đóng bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân không?


Tin tổng hợp: Tiền thưởng Tết là khoản doanh nghiệp, đơn vị không bắt buộc chi trả cho người lao động, song hầu hết các đơn vị, doanh nghiệp bằng cách này hay cách khác đều cố gắng thu xếp một khoản tiền thưởng Tết nhằm tri ân người lao động đã cống hiến hết mình sau một năm làm việc. Thực tế hiện nay, giữa các đơn vị, nhất là khối các doanh nghiệp có sự chênh lệch rất lớn khoản tiền này. Do vậy, việc người lao động sau khi nhận thưởng Tết có phải đóng bảo hiểm xã hội, thu nhập cá nhân không là mối quan tâm của rất nhiều người lao động.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, từ 1/1/2018, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bao gồm: mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác.


Tương tự như nội dung nhiều điều luật khác của CHXHCNVN, "các khỏan bổ sung khác" ở đây mang tính mơ hồ cần thiết để các văn bản dưới luật được tùy nghi quy định theo nhu cầu theo thời và tại chỗ.

Để quy định “các khoản bổ sung khác” làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 47/2015 quy định các khoản tính và không tính đóng BHXH, bao gồm: Tiền thưởng sáng kiến, tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác...


Ngay cả văn bản dưới luật rất xa (ở tầm thông tư) cũng còn bỏ ngõ "các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác..."

Khoản tiền thưởng Tết không có tính thường xuyên, liên tục và cố định nên nó không làm cơ sở tính đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. Tuy nhiên, theo Khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/ 2013/ TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/8/2013, tiền thưởng được xem là khoản thu nhập chịu thuế (tức bị tính thuế thu nhập cá nhân). Do đó, khi nhận thưởng Tết, người lao động phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định.


Rõ ràng, dưới ánh sáng thần kỳ của búa liềm, nhà nước sẽ QUY ĐỊNH mọi thứ đều liên quan tới THUẾ PHÍ để người dân cong lưng è cổ ra nộp thôi!