Lào đóng hàng loạt cửa biên giới với Việt, Thái, Miên


Cửa khẩu Nam Phao - Cầu Treo bị tạm đóng

Tin tổng hợp: Lào quyết định tạm đóng 10 cửa khẩu tiếp giáp với các nước láng giềng để ngăn chặn Covid-19 lây lan.


Trong số 10 cửa khẩu bị đóng tạm thời lần này, có 6 cửa khẩu tiếp giáp với Việt Nam gồm cửa khẩu quốc tế Panghok ở tỉnh Phongsaly, Namsoy ở tỉnh Huaphanh, Namkan ở tỉnh Xieng Khuang, Phoukeua ở tỉnh Attapeu, Daktaok ở tỉnh Sekong và Nam Phao ở tỉnh Bolikhamxay.


Số cửa khẩu tiếp giáp với Thái Lan bị đóng cửa tạm thời gồm Namheuang và Nam Ngeun ở tỉnh Xayaboury, Na Pao ở tỉnh Khammuan và sân bay quốc tế tỉnh Savannakhet.


Theo Vientinane Times, trong thông báo đọc trước báo chí Lào về việc đóng cửa tạm thời 10 cửa khẩu nói trên, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế Lào, Tiến sĩ Rattanaxay Phetsouvanh cũng khuyến cáo người dân hạn chế các chuyến đi không cần thiết qua biên giới để hạn chế nguy cơ bị nhiễm Covid-19.


Song song với quyết định của chính quyền trung ương Lào, trong những ngày qua, nhiều tỉnh của Lào đã đóng cửa một loạt cửa khẩu với các nước láng giềng:


Chính quyền tỉnh Attapeu, Nam Lào cuối tuần qua đã tạm thời đóng các cửa khẩu Phounhang ở huyện Vong; Cửa khẩu Pho 1 khu vực Vangtat huyện Xanxay; Cửa khẩu XePien huyện Sanamxay; Cửa khẩu phụ Pho 2, 3, 4, 5 và 6 tiếp giáp với Việt Nam và Campuchia.


Chính quyền tỉnh Sekong, Nam Lào chiều 13/3/2020 cũng đã ra thông báo đóng cửa tạm thời các cửa khẩu phụ có biên giới với Việt Nam bao gồm các cửa khẩu Daktaook, Dakpar, Tavang và Kako.


Chính quyền tỉnh Huaphanh cuối tuần qua cũng đã ra quyết định đóng cửa 10 cửa khẩu phụ với Việt Nam gồm các cửa khẩu Nam Tai, Tha Rao, Meuang Kern, Phieng Peua, Mong Nam, Na Khang, Sob Doung, Pao, Yord Tiew và Dadin.


Nhiều người ngạc nhiên không nghe thấy Lào thông báo đóng cửa khẩu với Trung Quốc.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube