Làm thế nào hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Tại Việt Nam, bên cạnh bảo hiểm xã hội thì bảo hiểm thất nghiệp là những bảo hiểm bắt buộc mà người sử dụng lao động bắt buộc phải mua cho người lao động trong ba trường hợp sau:

 • · Không xác định thời hạn;

 • · Xác định thời hạn;

 • · Theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Tất nhiên, chỉ khi người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động mới được hưởng bảo hiểm khi thất nghiệp.

Lộ trình và nguyên tắc để hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ gồm có những bước sau:

Sau một tháng khi chấm dứt hợp đồng lao động các bạn phải đòi bằng được 2 thứ:

SỔ BẢO HIỂM và GIẤY QUYẾT ĐỊNH NGHỈ VIỆC CÓ KÍ CỦA CÔNG TY.

Điều thứ hai đó là các bạn phải lao động tối thiểu 12 tháng trước khi nghỉ việc và phải nhớ đi đăng kí lãnh trong vòng 3 tháng tính từ ngày nghỉ việc. Sau 3 tháng tính từ ngày nghỉ việc, nếu đến trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc tỉnh làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp, sẽ ko được nhận trong đợt đó. Những tháng đã đóng sẽ bảo lưu, sau này đi làm công ty mới sẽ đóng tiếp tục, và được cộng dồn để nhận đợt sau.

Theo qui định của pháp luật thì lãnh được tầm 60% lương cơ bản!

1 năm đến 3 năm lãnh được 3 tháng

3 năm rưỡi trở lên lãnh được 4 tháng

4 năm lãnh được 4 tháng

5 năm lãnh được 5 tháng

...

9 năm lãnh 9 tháng

Thời gian còn dư sẽ được lưu lại !


Người lao động được hưởng BHTN từ ngày 16 sau khi nộp hồ sơ thất nghiệp.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A đóng BHTN 50 tháng với lương bình quân 6 tháng cuối cùng là 4.000.000đ

Thời gian được hưởng BHTN của ông A:

+ 36 tháng BHTN đầu tiên => được hưởng 3 tháng trợ cấp

+ 12 tháng BHTN tiếp theo => được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp

+ số tháng còn dư là 2 tháng BHTN => cộng dồn vào lần hưởng BHTN sau.

Mức hưởng trợ cấp TN hàng háng của ông A là: 4.000.000đ x 60% = 2.400.000đ

Hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ theo Điều 16, Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp bao gồm các giấy tờ sau:

 • · Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu ban hành Nghị định)


 • · Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ:

 • · Hợp đồng lao động đã hết hạn

 • · Giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động (đối với công việc theo mùa vụ hoặc có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng);

 • · Quyết định thôi việc hay quyết định sa thải hay quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

 • · Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động;

 • · Sổ bảo hiểm xã hội

Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày người lao động chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động phải nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tới Trung tâm Dịch vụ Việc làm để nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo ngày ghi trong phiếu hẹn.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày người lao động nhận được quyết định hưởng trợ cấp BHTN thì người lao động đến cơ quan BHXH để nhận trợ cấp thất nghiệp.


Tác giả Anh Hoang - Trang Vu viết riêng cho NBCN

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube