"Làm tổ cho đại bàng cũng phải rải thóc chào mào, chim sẻ ăn no" hiển thị 9 ý nào từ tiềm thức?


Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Hà Nội 2020 hợp tác đầu tư và phát triển.

Tin tổng hợp: Phát biểu tại hội nghị kinh tế của Hà Nội vào sáng ngày 27/6/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn lại câu nói trước đó vài ngày của đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng:

Chúng ta đang làm tổ cho đại bàng đẻ, cũng phải rải thóc gạo cho chào mào, chim sẻ ăn no” -TT Nguyễn Xuân Phúc.

Theo Thủ tướng, một mặt chúng ta yêu cầu Hà Nội tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thông thoáng, công khai, thuận lợi, thì mặt khác các bộ ngành cũng phải tạo điều kiện cho Hà Nội. Chính phủ cũng luôn bên cạnh Hà Nội, cùng Hà Nội tháo gỡ khó khăn nhanh hơn, thuận lợi hơn.

“Một vấn đề lớn đặt ra cho Hà Nội, như một vị đại biểu Quốc hội đã nói, tôi nói lại ý này: Chúng ta đang làm tổ cho đại bàng đẻ, cũng phải rải thóc gạo cho chào mào, chim sẻ ăn no và phát triển tốt ở Thủ đô của chúng ta. Ý nói hộ cá thể, hợp tác xã, làng nghề, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng phải phát triển tốt ở Thủ đô”, Thủ tướng nói.Bỏ qua chuyện thủ tướng lặp lại ý tưởng của một đại biểu, độc giả vẫn có thể đào sâu để hiểu thêm cái gì nổi lên từ tiềm thức của những kẻ phát biểu hay lặp lại ý tưởng ngỡ là rất hay đó:

 • Một là "Mồi Chài", trong ví von trải thảm đỏ làm tổ;

 • Hai là "Tự Ti", trong cặp mắt ngước nhìn đối tác như đại bàng;

 • Ba là "Gia Công" (làm mọi): làm sẵn tổ cho nó đẻ;

 • Bốn là "Ăn Vặt", không tự làm đại bàng, chỉ mong nhặt trứng;

 • Năm là "Khinh Thường": công khai ứng xử bất bình đẳng trong so sánh;

 • Sáu là "Ơn Huệ" rải thóc, đối với chào mào chim sẻ trong nước;

 • Bảy là "Xin-Cho": thứ tập quán ăn quen từ thời tem phiếu;

 • Tám là "Trấn An": không vì ăn cướp mà quên ăn mày;

 • Chín là "Thánh Phán": báo chí trong luồng tranh nhau đăng.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube