• NBCN

Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An dự báo thu hút 35 dự án năm nay


Dự báo hết năm 2020, Khu kinh tế Đông Nam (Nghệ An) sẽ thu hút đầu tư được 35 dự án đầu tư (cấp mới và điều chỉnh tăng vốn), tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm dự kiến đạt 15.000 tỷ đồng.


Theo báo cáo, tính chung cả năm 2020 (đến 15/10/2020) trong Khu kinh tế Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 18 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 4.743 tỷ đồng, trong đó 07 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 159,27 triệu USD, tham mưu điều chỉnh tăng vốn cho 12 dự án, tổng vốn đăng ký điều chỉnh tăng thêm: 6.102 tỷ đồng.


Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn là 10.845 tỷ đồng/KH 10.000 - 15.000 tỷ đồng, đạt 86,76% kế hoạch, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm 2019. Dự kiến năm 2020, hoàn thành kế hoạch thu hút đầu tư 15.000 tỷ đồng. Dự báo hết năm 2020, Khu kinh tế Đông Nam sẽ thu hút đầu tư được 35 dự án đầu tư (cấp mới và điều chỉnh tăng vốn), tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm dự kiến đạt 15.000 tỷ đồng.


Các dự án đi vào hoạt động tạo ra nguồn thu đáng kể cho ngân sách tỉnh từ kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (các loại thuế trực tiếp đối với doanh nghiệp), cũng như các khoản thu gián tiếp thông qua tổng chi phí tiêu dùng, sử dụng dịch vụ của hàng chục ngàn công nhân trong các khu công nghiệp: Dự kiến đến năm 2025, có 50.000 lao động trong các nhà máy; tính sơ bộ mức tiền lương bình quân 7 triệu đồng/người/tháng (84 triệu đồng/người/năm); mức chi tiêu dùng hàng ngày (30% tiền lương) là 25,2 triệu/người/năm; theo đó, sẽ tạo ra nguồn thu gián tiếp từ chi phí tiêu dùng (ước tính 2% chi phí tiêu dùng) thì trong toàn Khu kinh tế ước tính sẽ có khoản thu gián tiếp (5000 người x 25,2 trđ/ng/năm x 2%) là 25,2 tỷ đồng/năm.


Kết quả tập trung thu hút đầu tư, sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình sản xuất kinh doanh, gia tăng tiêu dùng và dịch vụ, tạo lan tỏa để cải thiện thực chất và hiệu quả môi trường đầu tư, kinh doanh; từ đó, đặt ra yêu cầu thực tiễn khách quan và bảo đảm căn cứ pháp luật để đề nghị mở rộng Khu kinh tế Đông Nam, mở rộng hoặc điều chỉnh các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2023. Khi đó, cả về không gian phát triển và số lượng khu công nghiệp được tăng thêm, sẽ là cơ sở có tính động lực để tập trung thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh quy mô lớn để phát triển tỉnh Nghệ An mạnh mẽ hơn trong thời kỳ 2021 – 2030.

​NHÓM BẠN CÔNG NH&Aci