Khi nào NLĐ được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước?

13/10/2020 – 08:21


Từ năm 2021, có 7 trường hợp người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp động lao động mà không cần báo trước.


Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 35 Bộ Luật Lao động năm 2019 (sửa đổi) quy định có 7 trường hợp người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước gồm:

– Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

– Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này.

– Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này.

– Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động.

– Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này.

– Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

– Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Từ năm 2021, có 7 trường hợp người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước. Ảnh Hải Nguyễn

Bên cạnh đó, tại Khoản 1 Điều 35 cũng quy định những trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

– Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

– ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

– ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng.

– Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.


TÚ QUỲNH

https://laodong.vn/cong-doan/khi-nao-nld-duoc-don-phuong-cham-dut-hop-dong-lao-dong-khong-can-bao-truoc-844244.ldo
© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube