Khi nào lao động Việt Nam được nhập cảnh vào Malaysia?


Lao động VN tại Malaysia. Ảnh minh họa.

Tin tổng hợp: Lao động Việt Nam đang làm việc tại Malaysia có thể quay trở lại làm việc, tuy nhiên việc nhập cảnh của lao động mới vào Malaysia chỉ được phép sau ngày 31.8.2020. Chính phủ Malaysia đã chính thức thông báo

  • kết thúc Lệnh hạn chế di chuyển có hiệu lực từ ngày 18.3.2020 đến 09.6.2020, chuyển sang

  • áp dụng Lệnh hạn chế di chuyển giai đoạn phục hồi từ 10.6.2020 đến 31.8.2020.

Lệnh hạn chế di chuyển giai đoạn phục hồi cho phép các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, văn hóa, thể thao, tôn giáo hoạt động trở lại bình thường với điều kiện thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng tránh dịch; di chuyển giữa các bang được nới lỏng nhưng tiếp tục đóng cửa biên giới.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, do lao động Việt Nam đang làm việc trong các ngành, khu vực không bị hạn chế bởi Lệnh hạn chế di chuyển giai đoạn phục hồi nên đã có thể quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, việc nhập cảnh của người lao động vào Malaysia sẽ không thể thực hiện trước ngày 31.8.2020.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để các doanh nghiệp thông tin đến người lao động Việt Nam đang làm việc ở Malaysia về các quy định của Chính phủ nước này, đồng thời, hướng dẫn cho người lao động tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19.