Khối thi đua cấp Trung ương Công đoàn ngành ký giao ước thi đua 2020


Lễ ký giao ước thi đua năm 2020

Tin tổng hợp: Ngày 13.12.2019, Khối thi đua cấp Trung ương Công đoàn ngành tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn của khối năm 2019.

Theo bà Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua, năm 2019, các công đoàn trong Khối đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo hoạt động; nắm chắc tình hình, có nhiều giải pháp thiết thực, tổ chức có hiệu quả các chương trình công tác: “Nhìn chung, các đơn vị trong Khối đã tổ chức tốt các phong trào thi đua theo đặc thù ngành nghề. Nhiều hoạt động đã có sức lan tỏa trong hệ thống công đoàn các cấp cũng như trong xã hội, có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp đổi mới của tổ chức Công đoàn và của từng ngành...”


Trong năm 2019, Khối thi đua ký kết 179 bản thỏa thuận hợp tác về phúc lợi cho đoàn viên. Tổng số tiền chi cho các hoạt động xã hội, từ thiện trên 149 tỷ đồng...


Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề cấp, phát thẻ đoàn viên công đoàn... Tại Hội nghị, Khối đã ký giao ước thi đua năm 2020, theo đó, đặt ra các chỉ tiêu, như: 

  • Phấn đấu để có 1 đơn vị dẫn đầu Khối được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2020;

  • Phấn đấu để có 3 đơn vị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc., các đơn vị còn lại hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành...

Có phải thường xuyên tổ chức lễ hội là chức năng hàng đầu và hàng năm nhận cờ khen thưởng là kết quả sau cùng mà TLĐLĐ nhắm tới? Lễ ký giao ước thi đua được đánh giá là một hoạt động lễ hội thành công của công đoàn trung ương.


© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube