• NBCN

Không gia hạn thẻ bảo hiểm y tế đúng hạn có phải làm thẻ mới không?


Bạn đọc hỏi:

Tôi có thẻ BHYT mã số GD479791150xxxx đủ 5 năm liên tục từ ngày 28.01.2017. Thẻ hết hạn vào ngày 28.3.2020, tuy nhiên vì lý do cá nhân, tôi không thể gia hạn thẻ BHYT đúng hạn.

Vừa qua, tôi đi đăng ký gia hạn thẻ BHYT thì được nhân viên phụ trách cho biết: Thẻ của tôi đã hết hạn quá lâu, không thể gia hạn, phải làm thẻ mới. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét chấp nhận gia hạn thẻ BHYT cho tôi.

Xin hỏi vì sao tôi phải làm lại thẻ BHYT với hồ sơ mới?


Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trả lời:

Theo quy định tại Khoản 73 Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27.3.2020 và Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14.4.2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

“Người tham gia BHYT theo hộ gia đình có thời gian tham gia BHYT liên tục, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày đóng BHYT. Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT”.

Do đó, thẻ BHYT của bạn có mã số GD479791150xxxx có giá trị sử dụng từ ngày 28.3.2019 đến ngày 27.3.2020. Từ ngày 28.3.2020 đến nay không tham gia BHYT.

Trường hợp này, sau khi thẻ BHYT hết hạn quá 3 tháng, nếu bạn đăng ký tham gia thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày bạn nộp tiền đóng BHYT.