Không có chuyện nhà nước hết tiền. Chỉ là chưa thể tăng lương cơ sở từ 01.7.2020


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh Vương Trần.

Tin tổng hợp: BT Lê Vĩnh Tân nói: Việc thực hiện tăng lương cơ sở sẽ phụ thuộc vào tình hình ngân sách. Trước mắt trong năm 2020 chúng ta chưa tăng lương cơ sở từ 01.7. 2020.


Ngày 22.52020., trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã đưa ra một số lý do vì sao Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở từ 1.7.2020.

Thưa Bộ trưởng, ông có thể cho biết lý do Chính phủ đề xuất chưa tăng lương cơ sở từ 1.7? Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tác động khiến kinh tế- xã hội hết sức khó khăn, thu ngân sách cũng gặp khó. Trong bối cảnh này, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đã chung tay hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch.

Việc chưa thực hiện tăng lương thì có thể ảnh hưởng nhất định tới người hưởng lương nhưng do ảnh hưởng của dịch có những đối tượng khó khăn hơn. Do đó, chúng ta phải dành cho phần tăng lương để ngân sách hỗ trợ giải quyết an sinh xã hội trước.

Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Tài chính, thống nhất là trước mắt trong năm 2020 chưa tăng lương cơ sở, lương hưu từ 01.7.2020 này. Kể cả lộ trình tăng lương theo đề án cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 của Trung ương 7 khóa 12. -BT Lê Vĩnh Tân.

Chúng tôi cũng sẽ làm việc với Ban chỉ đạo cải cách tiền lương để xem xét, nghiên cứu, điều chỉnh lộ trình tăng lương năm 2021 có thể chậm lại. Thời gian cụ thể sẽ do Ban chỉ đạo quyết định.

Xin ông cho biết việc chưa tăng lương cơ sở ảnh hưởng như thế nào đến cán bộ, công chức, viên chức? - Cán bộ, công chức, viên chức vẫn được nhà nước trả lương cho nên đời sống vẫn đảm bảo. Việc chưa tăng lương tác động làm giảm thu nhập của họ nhưng không đáng kể so với những người gặp khó khăn do tình hình đại dịch COVID-19 này.

Vậy khi nào tăng trở lại, thưa ông? - Việc tăng lương phụ thuộc vào tình hình thu ngân sách của Nhà nước, đến thời điểm cho phép thì Bộ tiếp tục đề nghị. -BT Lê Vĩnh Tân.

Bộ có tính toán được nếu chưa tăng lương thì tiết kiệm được bao nhiêu không?

- Vấn đề này bản thân tôi chưa nắm được cụ thể. -BT Lê Vĩnh Tân. Xin cảm ơn Bộ trưởng!