Không có chuyện hết tiền. CP chỉ đề xuất Hà Nội được thí điểm THU THÊM PHÍ không giới hạn trần


Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh. Ảnh Quochoi.vn

Tin tổng hợp: Sáng ngày 01.6.2020, tại Phiên họp thứ 45 (đợt 2), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UVTVQH) xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hà Nội.

Chính phủ đề xuất cho TP Hà Nội được thực hiện thí điểm: Thu phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí. Tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí không quá 1,5 lần đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí (không kể các loại phí thuộc nguồn thu của ngân sách sách trung ương hưởng 100%) được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.

Các khoản thu tăng thêm ngân sách thành phố được hưởng 100% và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phố.


Thứ hai là Thành phố Hà Nội được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất (sau khi đã trừ chi phí liên quan đến việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; kinh phí di dời, xây dựng cơ sở vật chất tại địa điểm mới) do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý trên địa bàn (trừ các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh).


Chính phủ cũng đề xuất cho Hà Nội được hưởng toàn bộ số thu từ sắp xếp, cổ phần hóa DNNN, thoái vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp do UBND Thành phố làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.


Sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương (CCTL) còn dư của ngân sách cấp Thành phố; cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn CCTL còn dư để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách.


TP.Hà Nội được sử dụng ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ các địa phương khác (trong nước), cho phép các quận sử dụng ngân sách của cấp quận để hỗ trợ các huyện khó khăn của thành phố Hà Nội phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới....


Liên quan tới nội dung đề xuất thí điểm thu phí, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị không cần quy định mức trần 1,5 lần:

Thực tế TP.Hồ Chí Minh được tạo cơ chế có thể quyết tăng phí gấp 6 lần, nếu do đó nếu áp trần thì Hà Nội lại bị 'trói' hơn TP.Hồ Chí Minh -Vũ Hồng Thanh.

Các ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng, không nên khống chế mức trần 1,5 lần mà mà giao HĐND quyết định danh mục và mức thu, trừ lệ phí toà án.