ILO: Phân nửa tổng số lao động trên toàn cầu có nguy cơ mất sinh kế vì đại dịch Vũ Hán Covid- 19


Ước tính tháng đầu tiên của cuộc khủng hoảng đã khiến 60% thu nhập của NLĐ phi chính thức bị giảm trên toàn cầu

Tin tổng hợp: Số liệu mới nhất của Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) về tác động của đại dịch Vũ Hán Covid-19 đến thị trường lao động cho thấy đại dịch Vũ Hán này ảnh hưởng nghiêm trọng đến người lao động (NLĐ) làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức và hàng trăm triệu doanh nghiệp trên toàn thế giới.


ILO mới đưa ra cảnh báo rằng số giờ làm việc tiếp tục bị giảm mạnh trên toàn cầu do đại dịch Covid-19 bùng phát sẽ khiến cho 1,6 tỉ NLĐ trong khu vực kinh tế phi chính thức, tức gần nửa lực lượng lao động toàn cầu, đứng trước nguy cơ bị hủy hoại sinh kế.

Theo "Báo cáo nhanh số 3 của ILO: đại dịch Covid-19 và thế giới việc làm", dự kiến tình trạng số giờ làm việc bị giảm trong quý II năm 2020 sẽ tồi tệ hơn nhiều so với ước tính trước đây.

So với giai đoạn tiền khủng hoảng (Quý IV năm 2019), nay số giờ làm dự kiến bị cắt giảm sẽ là 10,5%, tương đương với 305 triệu lao động toàn thời gian (giả định lao động làm việc 48 giờ một tuần). Con số ước tính trước đây là 6,7% tổng số giờ làm bị cắt giảm, tương đương với 195 triệu lao động toàn thời gian. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này là việc tiếp tục áp dụng các biện pháp phong tỏa trong thời gian dài.


Nếu xét theo khu vực địa lý, tình trạng này đã và đang trở nên tồi tệ hơn với tất cả các khu vực chính. Ước tính trong Quý II,

  • Châu Mỹ sẽ mất 12,4% số giờ làm việc (so với giai đoạn tiền khủng hoảng),

  • Châu Âu và Trung Á sẽ mất 11,8%.

  • Các khu vực còn lại đều gần xấp xỉ với các khu vực nêu trên và đều cao hơn 9,5%.

Khủng hoảng kinh tế do đại dịch gây ra đã khiến gần 1,6 tỉ lao động làm việc trong khu vực phi chính thức (chiếm phần lớn đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong thị trường lao động) trên thế giới (lực lượng lao động toàn cầu là 3,3 tỷ), tức là tương đương với phân nửa tổng số lao động toàn cầu, phải chịu thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến khả năng mưu sinh của họ. Đây là hậu quả của các biện pháp phong tỏa và/hoặc do họ làm việc tập trung ở các lĩnh vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.


Ước tính tháng đầu tiên của cuộc khủng hoảng đã khiến 60% thu nhập của NLĐ phi chính thức bị giảm trên toàn cầu. Theo khu vực địa lý, tỷ lệ này là 81% ở Châu Phi và Châu Mỹ, 21,6% ở Châu Á và Thái Bình Dương và 70% ở Châu Âu và Trung Á.


Nếu không có các nguồn thu nhập khác, những NLĐ này và gia đình họ sẽ không còn cách nào để duy trì cuộc sống.