ILO: Lực lượng lao động ngành nào chịu tác động nhiều nhất của trận dịch Covid-19?


Dệt may là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

Tin tổng hợp: Báo cáo ngày 07.4.2020 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) nêu tên những ngành nghề và khu vực bị tác động nghiêm trọng nhất, cũng như đề xuất chính sách để vượt qua khủng hoảng:

Cuộc khủng hoảng mang tên Covid-19 dự kiến sẽ cướp đi 6,7% tổng số giờ làm việc trên toàn cầu trong quý hai năm 2020 – tương đương với 195 triệu việc làm toàn thời gian.

Những khu vực chịu tác động nghiêm trọng dự kiến là

 • Các nước Ả Rập (mất 8,1% số giờ làm việc, tương đương 5 triệu người lao động toàn thời gian),

 • Châu Âu (7,8%, tức 12 triệu người lao động toàn thời gian), và

 • Châu Á – Thái Bình Dương (7,2%, tương đương 125 triệu lao động toàn thời gian).

Các nhóm quốc gia chia theo mức thu nhập đều chịu tổn thất nặng nề, nhưng trong đó, các nước thu nhập trung bình cao bị tác động mạnh nhất (mất 7% tổng số giờ làm việc, tương đương 100 triệu người lao động toàn thời gian). Những con số này cho thấy sức tàn phá của đại dịch Covid-19 vượt xa tác động của cuộc khủng khoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009.

Các ngành kinh tế bị ảnh hưởng lớn nhất bao gồm

 • dịch vụ lưu trú và ăn uống, sản xuất,

 • bán lẻ,

 • các hoạt động kinh doanh và hành chính.

Có tới 81% lực lượng lao động toàn cầu  hiện đang chịu tác động do nơi làm việc bị đóng cửa một phần hoặc toàn bộ.

 “Người lao động và doanh nghiệp đều đang phải đối mặt với thảm họa, cả ở các nền kinh tế phát triển và đang phát triển... Chúng ta phải hành động nhanh chóng, quyết đoán và trên cơ sở phối hợp tốt. Các biện pháp đúng đắn và cấp bách có thể tạo ra sự thay đổi và quyết định tương lai của chúng ta là tiếp tục tồn tại hay sụp đổ”. -Tổng Giám đốc ILO, Guy Ryder.

Báo cáo của ILO  nêu rõ cần có các biện pháp chính sách trên diện rộng và đồng bộ, tập trung vào bốn trụ cột:

 • hỗ trợ doanh nghiệp,

 • việc làm và thu nhập;

 • kích thích nền kinh tế và việc làm;

 • bảo vệ người lao động tại nơi làm việc; và

 • sử dụng đối thoại xã hội giữa chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động để tìm kiếm giải pháp.