ILO khuyến nghị doanh nghiệp hỗ trợ người lao động


Ảnh minh họa

Tin tổng hợp: Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) vừa đưa ra những khuyến nghị mới cho các doanh nghiệp nhằm giúp họ hỗ trợ người lao động (NLĐ) có gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Khuyến nghị kêu gọi người sử dụng lao động (NSDLĐ) cân nhắc khi đưa ra những quyết định có tác động đối với gia đình của NLĐ và kêu gọi hỗ trợ, bảo trợ xã hội ở mức cao nhất có thể cho NLĐ; hỗ trợ cho người có thu nhập thấp, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với NLĐ, NSDLĐ và gia đình họ.

ILO và UNICEF cũng kêu gọi các chính phủ hỗ trợ NSDLĐ và tăng cường các biện pháp bảo trợ xã hội, đặc biệt đối với các gia đình dễ bị tổn thương.

Những chính sách thân thiện với gia đình gồm có bảo đảm việc làm và thu nhập, sắp xếp công việc linh hoạt, nghỉ phép được hưởng lương để chăm sóc thành viên gia đình và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc trẻ trong trường hợp khẩn cấp có chất lượng có thể tạo nên sự khác biệt lớn và giúp bình ổn thị trường lao động, gia đình và xã hội.