ILO hoan nghênh Bộ Luật Lao động sửa đổi đến gần hơn với các quyền lao động cơ bản


Tin tổng hợp: Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam chúc mừng QH Việt Nam vừa thông qua Bộ luật Lao động Sửa đổi ngày 20/11/2019.


Theo ILO: Tôn trọng các công ước cơ bản của ILO là yêu cầu trọng tâm của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới bao gồm CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) và EVFTA (Hiệp định Thương mại Tự do EU- Việt Nam), cũng như của các chính sách về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của nhiều tập đoàn đa quốc gia.


Tiến sĩ Chang-Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam, nhận định: “Bộ Luật Lao động sửa đổi đóng vai trò quan trọng, mở đường cho việc tuân thủ một cách đầy đủ Tuyên bố 1998 của ILO, tạo khung pháp luật tốt hơn về việc làm và quan hệ lao động, giúp tăng trưởng công bằng và bền vững, trong bối cảnh Việt Nam đang phấn đấu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao. Điều này cũng sẽ góp phần đáng kể để đạt được tiến bộ về việc làm thỏa đáng cho mọi người lao động, cả nam lẫn nữ”.


“Bộ Luật vừa được thông qua thể hiện rõ một số bước tiến quan trọng, gần gũi hơn với cả bốn nguyên tắc cơ bản trong lao động đã được quốc tế công nhận. Tuy nhiên, vẫn còn có những khoảng cách và nội dung cần tiếp tục cải thiện”, Giám đốc ILO Việt Nam chia sẻ.


Ông Chang-Hee Lee khẳng định ILO sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ, người lao động, người sử dụng lao động “cho tới khi các Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong Lao động của ILO được đưa vào thực tế”. 
© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube