ILO: Hãy nói "KHÔNG" với lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng tại VN

“Chấm dứt lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng - trách nhiệm của tất cả chúng ta" là chủ đề của Ngày Thế giới Phòng Chống Lao động Trẻ em (12/6) năm 2016.