• NBCN

HSBC: Doanh nghiệp VN nhận thức khá tiêu cực về sáng kiến “Con đường và Vành đai” của TQ


Đây là nội dung đáng chú ý trong báo cáo khảo sát triển vọng thương mại “Navigator: hiện tại, tương lai và ý nghĩa đối với doanh nghiệp” do Ngân hàng HSBC thực hiện hồi tháng 4/2018.


Đối với hiệp định Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), 50% doanh nghiệp Việt Nam cho rằng có sự liên quan đáng kể đến doanh nghiệp của mình.