Hoa Kỳ viện trợ cho Việt Nam 9,5 triệu USD chống đại dịch Vũ Hán Covid-19


Ảnh minh họa

Tin tổng hợp: theo TTXVN, ngày 01.5.2020 Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo Việt Nam sẽ được nhận tổng số tiền viện trợ là 9,5 triệu USD nhằm ứng phó với dịch COVID-19, trong đó bao gồm 5 triệu USD cho quỹ hỗ trợ kinh tế sẽ được sử dụng nhằm mang lại nhiều nguồn lực cần thiết để hỗ trợ ngay lập tức, bao gồm

  • hỗ trợ phục hồi khu vực tư nhân bằng cách giảm thiểu tác động tài chính của đại dịch đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ,

  • giải quyết tác động phi tài chính mà những doanh nghiệp này phải đối mặt, và

  • hợp tác với các bên liên quan của Chính phủ Việt Nam để tăng cường can thiệp cứu trợ của chính phủ.

Số tiền viện trợ cho Việt Nam ứng phó với dịch COVID-19 của Hoa Kỳ cũng bao gồm khoản hỗ trợ cho y tế trị giá 4,5 triệu USD được thông báo trước đó. Khoản tiền này nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam

  • chuẩn bị hệ thống phòng thí nghiệm,

  • kích hoạt hệ thống giám sát phát hiện trường hợp khả nghi,

  • sự hỗ trợ của các chuyên gia trong việc ứng phó và chuẩn bị, giáo dục và tham gia cộng đồng,

  • ngăn chặn lây nhiễm bệnh cho các cơ sở y tế, kiểm tra sức khỏe công cộng tại các điểm nhập cảnh.

Trong 20 năm qua, Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam hơn 1,8 tỉ USD, trong đó bao gồm hơn 706 triệu USD cho y tế.