• NBCN

Hoa Kỳ chính thức đưa Việt Nam vào danh sách thao túng tiền tệ


Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa chính thức đưa Việt Nam và Thụy Sĩ vào danh sách các nước thao túng tiền tệ cùng với 3 nước khác vào danh sách theo dõi thao túng tiền tệ.


Bộ Tài chính Mỹ cho biết, đến tháng 6/2020, Thụy Sĩ và Việt Nam đã can thiệp rất nhiều vào thị trường tiền tệ để đạt được lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế.

Hành động này diễn ra khi đại dịch COVID-19 trên toàn cầu làm lệch dòng chảy thương mại và làm gia tăng thâm hụt của Mỹ với các đối tác thương mại.

Theo quy định của Mỹ, những quốc gia bị đưa vào danh sách thao túng tiền tệ khi có thặng dư thương mại song phương với Mỹ hơn 20 tỷ USD, can thiệp bằng ngoại tệ vượt quá 2% tổng sản phẩm quốc nội và thặng dư tài khoản vãng lai toàn cầu vượt quá 2% GDP.


Trong 10 tháng đầu năm 2020, thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đạt kỷ lục 50,7 tỷ USD, vượt qua mức thặng dư 47 tỷ USD của cả năm 2019.

Có 10 quốc gia đã bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách THEO DÕI thao túng tiền tệ, gồm Trung Quốc, Nhật, Nam Hàn, Đức, Ý, Singapore, Malaysia, Đài Loan, Thái Lan và Ấn Độ.

Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết Ấn Độ và Singapore đã can thiệp vào thị trường ngoại hối theo cách “bền vững, bất đối xứng” nhưng không đáp ứng các yêu cầu khác để đảm bảo được xác định là quốc gia thao túng tiền tệ.


© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com