• nghiepdoan

Hoa hậu Ngọc Hân kêu gọi chung tay vì việc làm thoả đáng cho thanh niên

Đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề tới thanh niên. Nhiều bạn trẻ đã bị mất việc làm, giảm thu nhập, bị gián đoạn việc học hành đào tạo và khó khăn trong công cuộc tìm việc làm. Đồng hành với Tổ chức Lao động Quốc tế, Hoa hậu Ngọc Hân kêu gọi cần có những chính sách mạnh mẽ hơn để giải quyết những thách thức mà thanh niên đang phải đối mặt, đặc biệt là nhóm các bạn trẻ trong khu vực phi chính thức và các bạn nữ.