Hoạt động tuyên truyền phải phù hợp để đạt hiệu quả


TP.HCM phân phối tài liệu tuyên truyền về dịch bệnh

Tin tổng hợp: Công đoàn (CĐ) Giáo dục TP HCM vừa hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II/2020:

Theo đó, các hoạt động tuyên truyền trọng tâm trong quý II cần gắn với chủ đề năm 2020 "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị" của TP... Bên cạnh đó, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, do đó, CĐ cơ sở phải là kênh tuyên truyền hiệu quả, giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên nhận thức đúng về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.


Đặc biệt, tuyên truyền và giới thiệu lan tỏa những tấm gương thầm lặng của các cán bộ ngành y tế, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, đơn vị, doanh nghiệp, chủ nhà trọ… trong công tác phòng chống dịch Covid-19. CĐ ngành cũng lưu ý, để hoạt động tuyên truyền đạt hiệu quả cao thì CĐ cơ sở cần lựa chọn hình thức phù hợp, dễ tiếp cận đồng thời nội dung truyền tải phải đơn giản, dễ hiểu.


Tóm lại: Hoạt động tuyên truyền phải phù hợp để đạt hiệu quả.

Do đó, cần xét lại tính phù hợp của cuộc Thi tìm hiểu về lịch sử dân tộc và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mùa dịch bệnh Vũ Hán?