Hoạt động của Liên Đoàn Lao Động TP Huế


LĐLĐ TP Huế & UBND TP Huế tại buổi làm việc với các doanh nghiệp chậm đóng kinh phí Công đoàn

Tin tổng hợp: ngày 8-11-2019, LĐLĐ TP Huế & UBND TP Huế đã có buổi làm việc với 8 DN đóng trên địa bàn TP Huế còn nợ kinh phí CĐ. Một số DN giải thích việc chậm đóng kinh phí CĐ do điều kiện sản xuất - kinh doanh khó khăn, người lao động thường xuyên biến động.


Ngày 10-11-2019, UBND TP Huế ban hành Thông báo 440/TB-UBND, yêu cầu các doanh nghiệp phải trích nộp kinh phí Công Đoàn (CĐ) 2% theo đúng quy định của Luật Công đoàn năm 2012 và Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định về tài chính CĐ, thời hạn nộp chậm nhất là ngày 5-12. Sau thời điểm này, nếu DN chây ì không nộp, UBND TP sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời sẽ không cho phép DN đó đấu thầu các dự án trên địa bàn và sẽ thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.Recent Posts

See All

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com