Hoạt động của Liên Đoàn Lao Động TP Huế


LĐLĐ TP Huế & UBND TP Huế tại buổi làm việc với các doanh nghiệp chậm đóng kinh phí Công đoàn

Tin tổng hợp: ngày 8-11-2019, LĐLĐ TP Huế & UBND TP Huế đã có buổi làm việc với 8 DN đóng trên địa bàn TP Huế còn nợ kinh phí CĐ. Một số DN giải thích việc chậm đóng kinh phí CĐ do điều kiện sản xuất - kinh doanh khó khăn, người lao động thường xuyên biến động.


Ngày 10-11-2019, UBND TP Huế ban hành Thông báo 440/TB-UBND, yêu cầu các doanh nghiệp phải trích nộp kinh phí Công Đoàn (CĐ) 2% theo đúng quy định của Luật Công đoàn năm 2012 và Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định về tài chính CĐ, thời hạn nộp chậm nhất là ngày 5-12. Sau thời điểm này, nếu DN chây ì không nộp, UBND TP sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời sẽ không cho phép DN đó đấu thầu các dự án trên địa bàn và sẽ thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.