Hoạt động của CĐ Thủ đô: 6.500 suất quà Tết cho đoàn viên khó khănTin tổng hợp: Liên Đoàn Lao Động Hà Nội đang tất bật yêu cầu các cấp Công Đoàn (CĐ) thủ đô khảo sát từ cơ sở, lựa chọn, lập danh sách đoàn viên, con đoàn viên, công nhân viên chức CĐ... có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để Liên Đoàn Lao Động xem xét, trao 6.500 suất quà Tết Canh Tý 2020.


Tiêu chí lựa chọn đối với đoàn viên, CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là bản thân hoặc gia đình có người thân (vợ, chồng, con) gặp tai nạn rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau phải điều trị dài ngày, gia đình bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, thu nhập thấp do đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất - kinh doanh. Tiêu chí lựa chọn đối với các con đoàn viên, CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là các cháu bị nhiễm chất độc dioxin, tật nguyền, bị bệnh hiểm nghèo…