Hoạt động công đoàn tập trung vào 14 nội dung chủ yếu nào?


Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Tin tổng hợp: Sáng 03.7.2020, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 6 (khoá XII), Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cho biết từ nay đến cuối năm, hoạt động công đoàn tập trung vào 14 nội dung chủ yếu:

 • tiếp tục thực hiện việc phòng, chống dịch,

 • hoàn thiện trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

 • triển khai thực hiện Bộ luật Lao động (sửa đổi),

 • tham gia xây dựng và triển khai các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động (sửa đổi) trong tổ chức Công đoàn;

 • phối hợp với doanh nghiệp, người sử dụng lao động trong việc sắp xếp lại sản xuất, nhân sự,

 • tìm kiếm thị trường, điều chỉnh mức lương;

 • phát động phong trào thi đua nâng cao năng suất,

 • chung tay cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn;

 • triển khai Chương trình “Chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên công đoàn, giai đoạn 2019-2023”,

 • tăng cường tuyên truyền để đoàn viên, NLĐ hiểu, nắm rõ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước…

 • giúp NLĐ yên tâm, tin tưởng và tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp để khôi phục sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm;

 • tổ chức xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh”  lần thứ II, năm 2020 nhân kỷ niệm 91 Năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2020);

 • tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động các cấp tiến tới

 • Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động lần thứ X, giai đoạn 2016 - 2020… 


© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube