Hoạt động công đoàn: Giới thiệu 500 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp


Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 của Công đoàn Công an

Tin tổng hợp: Sáng 03.01.2020, tại Hà Nội, Công đoàn Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn và phong trào công nhân lao động năm 2019, triển khai công tác năm 2020. Kinh phí tổ chức và phong bì hội nghị được thanh toán bắng công đoàn phí của người lao động. 

Thiếu tá Công Thanh Thảo - Phó Chủ tịch Công đoàn Công an nhân dân cho biết, hiện nay, Công đoàn Công an nhân dân có gần 24.000 đoàn viên sinh hoạt tại 17 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 30 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Công an.


Đoàn viên tham gia tổ chức công đoàn là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, phần lớn là công nhân công an, hợp đồng lao động làm việc trong các lĩnh vực phục vụ chiến đấu, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trong ngành Công an. 

Đến nay, 100% các doanh nghiệp trong Công an có tổ chức Công đoàn đã tổ chức Hội nghị người lao động đảm bảo theo đúng quy định. Công đoàn khối doanh nghiệp đã đề nghị đơn vị thực hiện bữa ăn ca cho người lao động từ 15.000 đồng/suất trở lên.


Trong năm 2019, Công đoàn Công an Nhân dân đã chú trọng công tác phát triển Đảng viên là người lao động hợp đồng trong  Công an - qua đó đã giới thiệu Đảng xem xét kết nạp gần 500 đoàn viên công đoàn, thể hiện trọn vẹn mục tiêu hoạt động của công đoàn là để phục vụ Đảng.


Với những thành tích đạt được trong năm 2019, Tổng LĐLĐVN đã tặng 10 Cờ thi đua Toàn diện, 1 Cờ thi đua Chuyên đề Văn hoá - thể thao cho các đơn vị trực thuộc Công đoàn Công an nhân dân; tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 49 cá nhân…