Hoãn việc điều chỉnh mức lương cơ sở cho công chức, viên chức, LLVT, lương hưu, từ 01/7/2020


Ảnh minh họa.

Tin tổng hợp: Những năm trước đây, ngày 01-7 là thời điểm tăng lương cơ sở cho công chức, viên chức. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh từ đầu năm đến nay, nên trước mắt chưa triển khai điều chỉnh mức lương cơ sở.

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Nghị quyết số 86/2019/QH14 về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020. Trong đó nổi bật nhất là "chốt" tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1-7-2020.

Theo đó, lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng với đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cũng tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Theo tinh thần của Nghị quyết 86 này, mức lương cơ sở của công chức, viên chức sẽ được điều chỉnh tăng thêm 110.000 đồng/tháng từ 1-7-2020 tới đây.


Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình kinh tế, xã hội trong nước diễn biến phức tạp, bị tác động tiêu cực nên tại Kết luận số 77-KL/TW, Bộ Chính trị đã đưa ra giải pháp:

Trước mắt chưa triển khai điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 01-7-2020.

Như vậy, theo nội dung của Kết luận 77 nêu trên, sắp tới lương cơ sở của công chức, viên chức sẽ không tăng như dự kiến trước đó. Do đó, từ 01/7/2020, mức lương cơ sở của công chức, viên chức vẫn được giữ nguyên là 1,49 triệu đồng/tháng, lương và phụ cấp của công chức, viên chức cũng sẽ không có gì thay đổi mà vẫn giữ nguyên như hiện nay.