Hoãn tăng lương theo lộ trình cho cán bộ, công chức và viên chức

Trang Vũ

Theo kế hoạch lương của cán bộ, công chức và viên chức sẽ được tăng trong năm 2021.Cụ thể, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chứcbằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp năm 2021. Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của COVID-19, chính sách cải cách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức trong đó có lộ trình tăng lương đã bị dời lại. Thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1.7.2022 thay vì vào năm 2021 như trước.

Dịch COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến chính sách cải cách tiền lương mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch tăng lương cơ sở.

Theo đó, tại Nghị quyết 86/2019/QH14 về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, Quốc hội đã giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng (tăng thêm 110.000 đồng/tháng) từ 1.7.2020.

Nếu theo đúng kế hoạch việc tăng lương cơ sở đồng nghĩa mức lương của các cá bộ công chức, viên chức sẽ tăng theo hệ số nhân. Vì không thực hiện đúng kế hoạch do đại dịch Covid -19 đã làm ảnh hưởng kế hoạch chi tiêu của ngân sách nhà nước, nên kế hoạch tăng lương phải tạm hoãn. Đồng nghĩa, nhiều cán bộ, công chức và viên chức tiếp tục nhận mức lương trung bình thấp hơn công nhân ở khối doanh nghiệp tư nhân.