• NBCN

Hai Cty về lĩnh vực xuất khẩu lao động bị phạt tiền và đình chỉ hoạt động


Cty Cổ phần Đầu tư Huệ Tuân bị xử phạt hành chính 400.000.000 đồng và bị đình chỉ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 12 tháng kể từ ngày 27.11.2020.

Nguyên nhân bị xử phạt do Công ty lợi dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức tuyển chọn, đào tạo, thu tiền của người lao động có nhu cầu đi làm việc tại Ba Lan.

Bên cạnh đó, Công ty không hoàn trả các khoản chi phí mà người lao động đã nộp cho doanh nghiệp do không đưa được người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, sau khi vi phạm hành chính Công ty đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm.

Về biện pháp khắc phục, công ty buộc hoàn trả đầy đủ tiền cho người lao động.


Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Cty Cổ phần Phát triển quốc tế Nhật Việt JVSJC 115.000.000 đồng.

Nguyên nhân bị xử phạt hành chính do công ty không trực tiếp tuyển chọn lao động; nội dung hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không phù hợp với Hợp đồng cung ứng lao động đã đăng ký với 3 nghiệp đoàn gồm: Kyyodo Kumiai Gfa, Accumulation Kyyoudou Kumiai, Sccess Kyodo Kumiai; đóng không đầy đủ vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định.