Hội nông dân Phú Giáo giải ngân hơn 3,1 tỷ đồng vốn Quỹ hỗ trợ nông dân

24/09/2020 – 16:25


(LĐBD) – Quỹ hỗ trợ Nông dân tỉnh Bình Dương vừa phối hợp với Hội nông dân huyện Phú Giáo tổ chức giải ngân số tiền 3 tỷ 130 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cho 55 hộ hội viên nông dân các xã Phước Hòa, An Bình, An Long, Tam Lập, An Linh, Vĩnh Hòa, Tân Hiệp, Phước Sang.


Các hộ hội viên nông dân được vay số tiền từ 30 triệu và tối đa 100 triệu đồng để đầu tư các dự án gồm: Chăn nuôi bò sinh sản, có 108 hộ; trồng và chăm sóc cây tiêu; nuôi dê sinh sản; trồng và chăm sóc ổi; nuôi cá nước ngọt; gà thả vườn, mỗi dự án có 36 hộ vay. Thời gian vay vốn 36 tháng và thời gian trả lãi theo 3 tháng 1/lần.

Trong 55 hộ vay vốn của 8 xã đợt này, xã có hộ vay vốn nhiều nhất là An Bình, với 12 hộ, tổng nguồn vốn được giải ngân 420 triệu đồng. Xã có hộ vay ít nhất là Phước Hòa, với 3 hộ; tổng nguồn vốn được giải ngân 300 triệu đồng.

Được biết, thực hiện chính sách tín dụng vốn cho Nông dân; từ đầu năm 2020 đến nay, Hội nông dân huyện Phú Giáo đã phối hợp xét và giải ngân số tiền hơn 12 tỷ 300 triệu đồng, cho 284 hộ vay; gồm vốn tỉnh hơn 10,92 tỷ đồng, với 209 hộ vay; vốn huyện 321 triệu đồng, với 7 hộ vay; vốn xã hơn 1 tỷ đồng, với 68 hộ vay. Qua đó, nâng tổng dư nợ từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đến nay hơn 21 tỷ 874 triệu đồng, cho 587 hộ vay; trong đó vốn tỉnh hơn 19,2 tỷ đồng, cho 456 hộ vay; vốn huyện hơn 1 tỷ đồng, cho 28 hộ vay; vốn xã hơn 1 tỷ 570 triệu đồng, cho 103 hộ vay.


Bên cạnh giải ngân vốn, Hội còn tổ chức thu hồi vốn đến hạn đối với 291 hộ, với số tiền hơn 8 tỷ đồng.

HẢI SÂM