Hội An: Tổ chức tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019


Cận Tết là mùa liên hoan Tổng Kết...

Tin tổng hợp: Trong tinh thần thi đua tổng kết cả nước, ngày 18.12.2019, CĐ thành phố Hội An tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020.


Chủ tịch LĐLĐ TP Hội An Nguyễn Đình Hòa đã báo cáo: Trong năm 2019, BTV LĐLĐ TP

  • thường xuyên chỉ đạo các CĐCS và các cán bộ CĐ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ,

  • chủ động đề xuất và tham gia thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật CĐ, Luật BHXH tại doanh nghiệp trên địa bàn. 

  • thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo.

Hội nghị cũng nhấn mạnh: Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. BTV LĐLĐ TP tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động CĐ, đề ra 15 chỉ tiêu và 5 nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện tốt chức năng trung tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, Trong đó, chú  trọng phấn đấu 90% trở lên đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập được tổ chức công đoàn, trước khi bộ luật lao động 2019 có hiệu lực về quyền thành lập nghiệp đoàn độc lập của công nhân.


Nội dung hội nghị cũng không thể thiếu phần ban khen:

  • LĐLĐ tỉnh Quảng Quảng Nam tặng bằng khen cho 10 tập thể và 13 cá nhân;

  • UBND LĐLĐ TP Hội An tặng bằng khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân;

  • LĐLĐ TP Hội An tặng bằng khen cho 31 tập thể và 41 cá nhân. 


Kinh phí tổ chức hội nghị được trích từ quỹ công đoàn phí của người lao động và người sử dụng lao động.


© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube