Hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp, tìm việc làm chỉ cần gửi qua đường bưu điện


Tin tổng hợp: Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng vẫn chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng, tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh nhưng tối đa không quá 3 tháng.

Tại Nghị quyết 42/NQ-CP, ngoài đề ra một loạt các chính sách hỗ trợ dành cho 6 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Chính phủ còn đề cập đến một chính sách khác liên quan đến trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể, khoản 2, mục III của Nghị quyết42/NQ-CP chỉ rõ:

Từ ngày 1-4-2020 cho đến khi công bố hết dịch bệnh, cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp như gửi thư điện tử (email), fax, qua đường bưu điện...

Điều đặc biệt, khi gửi hồ sơ hưởng hưởng trợ cấp thất nghiệp qua bưu điện hoặc thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng qua email, fax hay đường bưu điện, người lao động không cần xin xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.