Hệ lụy Vũ Hán: Phim Mulan (Hoa Mộc Lan) của Disney bị tẩy chay ở Hong Kong lẫn Hoa Kỳ


Liu Yifei, on Weibo: "I support the Hong Kong police... What a shame for Hong Kong" (Tạm dịch thoát: Tôi ùng hộ cảnh sát HongKong. Dân Hongkong nhục quá)

Bích chương quảng cáo Mulan ở Los Angeles bị xịt sơn thành: "Độc hại - Made in Wuhan"