Hậu Giang: Ký kết quy chế phối hợp chăm lo đời sống người lao động


Bí thư Tỉnh Ủy Hậu Giang Trao Bằng khen và cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị công đoàn.

Tin tổng hợp: Chiều ngày 03.01.2020, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị ban chấp hành lần thứ 5 (mở rộng) khóa X và Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019. Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy Hậu Giang - phát biểu chỉ đạo triển khai nhiệm vụ hoạt động Công đoàn năm 2020.


Theo báo cáo, toàn tỉnh Hậu Giang có 53.355 công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ), trong đó, có 43.934 đoàn viên Công đoàn chiếm tỷ lệ hơn 82%.


Dịp này, UBND tỉnh Hậu Giang và LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã ký kết quy định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất tinh thần của CNVCLĐ.