Hải Phòng lắp đặt wifi miễn phí ở 76 khu nhà trọ công nhân


LĐLĐ Hải Phòng thí điểm lắp wifi miễn phí ở 10 khu nhà trọ công nhân tháng 3.2019. Ảnh Mai Dung

Tin tổng hợp: Chiều 15.01.2020, UBND TP.Hải Phòng đồng ý chủ trương lắp đặt wifi miễn phí cho 76 khu nhà trọ của công nhân lao động trên địa bàn thành phố.


UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư, thực hiện lựa chọn phương án lắp đặt bảo đảm khả thi và hiệu quả, đồng thời tổ chức giám sát việc vận hành hệ thống đảm bảo an toàn thông tin; giao Sở Tài chính thẩm định, đề xuất bố trí kinh phí thực hiện. LĐLĐ TP. Hải Phòng chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi danh sách công nhân lao động tại các khu nhà trọ được lắp wifi miễn phí.


Việc triển khai lắp đặt wifi miễn phí tại các khu nhà trọ của công nhân lao động là việc làm cần thiết với hiệu quả xã hội cao, thực hiện theo đúng chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động các Khu công nghiệp, khu chế xuất.


Theo thống kê của LĐLĐ TP Hải Phòng, hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 170 khu nhà trọ với hơn 1.700 phòng trọ, gần 3.500 công nhân lao động thuê trọ. Trước đó, tháng 3.2019, LĐLĐ TP phối hợp VNPT Hải Phòng triển khai lắp đặt thí điểm 10 hệ thống wi-fi tại khu nhà trọ với tổng số 186 phòng, 402 công nhân.


Cho dù biết rõ toàn bộ kinh phí lắp đặt và cước sử dụng wifi (kể cả các món hoa hồng) được chi trả bằng công đoàn phí do người lao động nộp cho LĐLĐ hàng tháng, việc lắp đặt wifi miễn phí này vẫn được công nhân hoan nghênh, và được coi là mô hình cần nhân rộng khắp nơi trên cả nước.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube