Hải Phòng: 41 vụ ngừng việc tập thể của 25.250 công nhân trong 5 năm qua nói lên điều gì?


Gần 1.000 công nhân Nhà máy giày Nam Cường đình công. Ảnh minh họa.

Tin tổng hợp: Theo báo cáo của LĐLĐ TP Hải Phòng, từ 2015-2020, trên địa bàn TP đã xảy ra 41 vụ ngừng việc tập thể. Tổng số người lao động tham gia ngừng việc là 25.250 người, số ngày ngừng việc trung bình tại mỗi vụ ngừng việc là 2 ngày.


Qua khảo sát, có 18 vụ liên quan về quyền do doanh nghiệp (DN) nợ lương, BHXH của người lao động (NLĐ), huy động NLĐ làm thêm quá giờ quy định, không xây dựng định mức lao động và định mức sản lượng quá cao; 10 vụ liên quan về lợi ích khi NLĐ đề nghị tăng tiền ăn giữa ca, tiền thưởng Tết, tiền thâm niên; 13 vụ hỗn hợp quyền và lợi ích.

Qua phân tích nguyên nhân các vụ ngừng việc tập thể, nhiều ý kiến cho rằng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với NLĐ và chủ DN; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động của các đơn vị, DN.


Hầu hết các cuộc ngừng việc tập thể này đều do công nhân "tự phát", tức là công đoàn không đứng về phía công nhân để thương lượng tập thể với chủ nhân. Một số đề xuất bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho cán bộ làm lộ ra yếu điểm của công đoàn là do bởi chức năng sai lệch trước cả kỹ năng yếu kém.


Hội nghị rút kinh nghiệm về vai trò của Công đoàn tại Hải Phòng ngày 11/6/2020 lại bất ngờ cho thấy nhu cầu thành lập và tự tổ chức những nghiệp đoàn độc lập là khẩn thiết hơn bao giờ hết.