Hải Dương tập huấn về giám định tư pháp

28/10/2020

Hải Dương tập huấn về giám định tư pháp

Sáng 28/10, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức về giám định tư pháp.


Hội nghị đã phổ biến các quy định chung của pháp luật về giám định tư pháp. Trong đó phân tích những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp năm 2020; quy trình tiếp nhận và thực hiện giám định tư pháp; kỹ năng pháp lý cơ bản của người giám định tư pháp…


Qua đó góp phần năng cao nhận thức, cập nhận kịp thời chủ trương, chính sách các quy định pháp luật mới ban hành về công tác giám định tư pháp; các quy định pháp luật liên quan trực tiếp tới hoạt động của giám định viên Tư pháp.

Đồng thời củng cố, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý, thực hiện giám định tư pháp và những các nhân, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực này; đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giám định tư pháp trong giao đoạn hiện nay.


Hoàng Giang