Hải Dương: Chỉ 3 Cụm CN được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động MT

13/10/2020

Trong số 33 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động thì mới có 3 nơi được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là Lương Điền (Cẩm Giàng), Văn Tố (Tứ Kỳ), Nhân Quyền (Bình Giang).

Cụm Công nghiệp Lương Điền (Hải Dương). Nguồn: Hanoisme

Theo báo cáo của ngành Tài nguyên & Môi trường Hải Dương, hiện tỉnh Hải Dương có 33 Cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, thì mới có 3 Cụm công nghiệp được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Toàn tỉnh Hải Dương hiện có 38 cụm công nghiệp (CCN), trong đó 33 cụm đã đi vào hoạt động thì mới có 3 nơi được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là Lương Điền (Cẩm Giàng), Văn Tố (Tứ Kỳ), Nhân Quyền (Bình Giang) và 11 CCN được phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Đến nay mới chỉ có CCN Lương Điền xây dựng xong hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước và module xử lý nước thải tập trung công suất 250 m3/ngày đêm. Nguyên nhân các CCN chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường là chưa có chủ đầu tư hạ tầng. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các CCN đều phải tự xử lý nước thải phát sinh trước khi thải ra nguồn tiếp nhận chung của địa phương./.