Hướng ứng nhiệt tình "Ngày Toàn Dân Hiến Máu", cán bộ đến tận nhà để lấy máuTin tổng hợp: Trong bối cảnh khan hiếm máu trầm trọng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và hàng ngàn người bệnh vẫn đang chờ nguồn máu điều trị. Ngày 07.4.2020, tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương, người dân Việt Nam ở mọi lứa tuổi đã hướng ứng nhiệt tình "ngày toàn dân hiến máu".

"Trước tình hình sụt giảm lượng máu dự trữ trong khi nhu cầu máu điều trị vẫn cấp thiết từng ngày, chúng tôi đã áp dụng tích cực các biện pháp để kêu gọi, truyền thông tới người dân tham gia hiến máu và triển khai các biện pháp an toàn trong mùa dịch. Đặc biệt, trong tình hình người dân hạn chế đi lại, chúng tôi tổ chức đội các bộ y tế đến tận nhà người dân hoặc khu chung cư, khu phố....để lấy máu và đảm bảo an toàn trong phòng dịch". TS. Ngô Mạnh Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia.