Hơn 30 nghìn người tham gia thi tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019

(NBCN) Tính đến ngày 14/10, đã có hơn 30 nghìn cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động thuộc 20 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương tham gia thi tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức bằng hình thức trực tuyến.


Ghi nhận trong ngày thi thứ hai, nhiều đơn vị có số người dự thi đông là Công đoàn Giáo dục Việt Nam có 7.551 người thi; Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh có 4.395 người thi; Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang có 2.133 người thi; Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An có 2.109 người thi; Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp có 1.565 người thi…

Hơn 30 nghìn người tham gia thi tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019

Theo Thể lệ, cuộc thi cho phép thời gian thi là 30 phút thí sinh trả lời 20 câu hỏi chính thức và 1 câu hỏi phụ. Tuy nhiên, thống kê cho thấy, trong 2 ngày đầu của cuộc thi, phần lớn thí sinh chỉ sử dụng tối đa 15 phút/lần thi.


Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến Bộ luật Lao động năm 2019 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức diễn ra từ 7h00 ngày 12/10 đến 00h00 ngày 8/11/2020. Cuộc thi là một trong những hoạt động nhằm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công nhân lao động năm 2020” và thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.


Với thông điệp “Công nhân, viên chức, lao động chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình”, cuộc thi nhằm cung cấp, phổ biến, trang bị kiến thức pháp luật cơ bản, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động, qua đó giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật.


B.D