Hơn 150.000 người nộp hồ sơ hưởng chính sách thất nghiệp trong quí 1.2020


Ảnh minh họa

Tin tổng hợp: Đã có 153.000 người nộp hồ sơ hưởng chính sách thất nghiệp trong quý I -2020. Đời sống người lao động, nhất là khu vực du lịch, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn và lực lượng lao động tự do rất là khó khăn do phần đông đã phải nghỉ việc.


Trước thực trạng đó, ngành LĐTBXH đã tiến hành đánh giá, khảo sát và kiểm tra thực tiễn ở rất nhiều đơn vị, cơ sở.

Nếu dịch bệnh kéo dài, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm, mất việc làm trong tháng 4 và tháng 5 sẽ khoảng 2,5 triệu người. Tuy nhiên nếu dịch tiếp tục bùng phát thì số lao động mất việc, thiếu việc làm, thậm chí thất nghiệp sẽ lên đến khoảng 3,5 - 4 triệu người.

Bởi vậy, cần có những giải pháp mạnh để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc hỗ trợ phải được thực hiện công, khai minh bạch và đến nhanh nhất với người thụ hưởng. Không để xảy ra tình trạng chính sách chạy lòng vòng. Trong tháng 4, ngành LĐTBXH sẽ triển khai hỗ trợ đến người dân.

Cụ thể, các đối tượng như người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo sẽ được thụ hưởng chính sách trong tháng 4.

Còn những đối tượng có quan hệ lao động sẽ được triển khai thông qua hệ thống doanh nghiệp và xác nhận của hệ thống chính quyền địa phương. Việc phân bổ sẽ đến với người dân một cách công khai, minh bạch và thuận lợi nhất.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: Trong khó khăn của đại dịch mới thấu hiểu được tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Từ đó thấy rõ trách nhiệm của nhân dân trước Đảng, trước Nhà nước!!!

Ông Trần Thanh Mẫn cũng cam kết, toàn bộ số tiền, hàng mà các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước gửi đến Mặt trận để ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được Mặt trận phân bổ kịp thời, đảm bảo không xảy ra sai sót, thất thoát.


Cũng trong đại dịch mới thấy trách nhiệm duy nhất của nhà nước trước nhân dân là quyên tiền cứu trợ với lời hứa đảm bảo không để thất thoát.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube